Maden ocakları NETPROMine ile daha verimli

Netcad, ‘Akıllı Madencilik’ çözümleriyle sektörde yer alan firmalara ilk kurulum aşamasından ÇED izinlerinin takibine ve maden sahalarının dijital ikizlerinin oluşturulmasına kadarki tüm süreçte maksimum fayda sağlıyor. Netcad Eş Genel Müdürü Bahadır Ilgaç, “Haritalama, planlama, arazi yönetimi ve altyapı çözümlerimiz ile 3 boyutlu cevher yatağı modeli elde edilmesini sağlayan NETPROMine ile maden ocağının hangi yöntemle en verimli şekilde üretilip tasarlanabileceğini hesaplayabiliyoruz” dedi.

Mekansal verinin dijitalleşmesine öncülük eden Netcad, Türkiye’nin bu alandaki ilk yazılım firması olarak faaliyetlerine başladı. Firma, akıllı maden çözümü NETPROMine ile maden sahasının kurulumun aşamasından topografik arazi modeli oluşturulmasına kadar yapılmış sondajların ve jeolojik araştırmalar yardımıyla 3 boyutlu cevher yatağı modeli elde edilmesini sağlıyor. Maden Ocak Teknolojileri olarak Netcad Eş Genel Müdürü Bahadır Ilgaç ile bir araya geldik ve firmanın maden sektörüne sunduğu çözümleri kapsamlı bir şekilde konuştuk.

Netcad’in kuruluş aşamalarından ve faaliyet gösterdiği alanlardan bahseder misiniz?

Netcad, mekansal verinin dijitalleşmesine öncülük etmek için kurulsa da yıllar içerisinde Türk mühendis, akademisyen ve müşterilerin katkılarıyla gelişmeye devam ederek milli yazılım şirketine dönüştü. Netcad, bugün geldiği noktada Türkiye’nin mekansal veri ekosistemine liderlik ediyor. Ülkemizde kent planlaması, harita mühendisliği, mekansal tabanlı mühendislik ve coğrafi bilgi sistemi denildiğinde akla gelen ilk marka olarak çözüm sunuyoruz. Temel ürünlerimiz olan haritalama, planlama ve arazi yönetimi çözümlerimizin yanı sıra; mühendislik alanında inşaat, maden, kazı dolgu, hidroloji, atık su şebeke sistemleri gibi altyapı çözümlerimiz bulunuyor. Ancak çözüm ekosistemimiz yalnızca bunlarla sınırlı değil; web tabanlı ve harita destekli low code platformumuz Netigma üzerinde bugün ülke çapında yaygınlaşmış birçok bilgi yönetim sistemi çözümünü de sağlıyoruz. Bu platformumuz üzerinde harita tabanlı bilgi sistemleri, kent otomasyon sistemleri, çeşitli iş ve süreç yönetim çözümlerini kapsayan birçok uygulama geliştirilebiliyor. Yakın dönemde geliştirdiğimiz IoT platformumuz üzerinde müşterilerimize akıllı aydınlatma, akıllı mekan, akıllı şantiye, akıllı maden, akıllı fabrika çözümleri ile ulaşıyoruz. Bir diğer teknoloji platformumuz ise görüntü işleme. Bu platformumuz üzerinde de derin öğrenme teknikleri ve yapay zeka algoritmaları kullanarak otonom anomali tespiti ve yoğunluk analizleri yapabiliyoruz. Bu sayede de müşterilerimize iç ve dış mekan analitiği, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında çözümler sunuyoruz. Bu geniş ürün ekosistemimize ilave olarak 9 yeni ürünümüz daha Ar-Ge mutfağımızda geliştiriliyor.

Akıllı veri yönetimi ihtiyaçlarına yönelik çözümler kapsamda maden sektörüne sunduğunuz hizmetler nelerdir?

Netcad olarak madencilik sektörünün ihtiyacı olan temel masaüstü mühendislik çözümlerinin pazar lideri tedarikçisi konumundayız. Mühendislik ürünümüz olan NETPROMine, topografik arazi modeli oluşturulması, yapılmış olan sondajların ve jeolojik araştırmaların yardımıyla 3 boyutlu cevher yatağı modeli elde edilmesini sağlıyor. Bu avantajların yanında kaynak ve rezerv hesaplamaları, arazi ve cevher modeli kullanılarak cevher yatağının hangi yöntemle en verimli, ekonomik ve çevreye en az zarar verecek şekilde üretileceğinin belirlenmesi gibi üretim tasarımlarını da hesaplayabiliyor. Bu alandaki global rakiplerimize karşı elde etmiş olduğumuz başarıyı son dönemde yurtdışı pazarına da taşıdık. Mühendislik alanındaki güçlü konumumuzun yanı sıra bir maden sahasının ihtiyaç duyabileceği ruhsat takip sistemi, üretim takip sistemi, yakıt takip sistemi ve benzeri birçok bilgi yönetim sistemi çözümünü de sektördeki müşterilerimize ulaştırıyoruz.

Madencilik sektörüne hangi ürünlerle çözüm sunuyorsunuz?

Ruhsat takip ve iş süreçleri yönetimini sağlayan RUTBIS, madencilikte kağıt arşivlerini tamamen bilgisayar ortamında tutmaya olanak sağlayıp veri aktarılmasında veya zamanla oluşan kağıt kayıplarının önüne geçilmesinde çözüm sunuyor. Arama ve üretim takip sistemi ÜRBİS, maden ocağının ön fizibilite döneminden rehabilitasyon dönemine kadar bütün verilerin bir bütün olarak yönetilmesi, uygulanıp raporlanması faydasını sunan web tabanlı bilgi sistemidir. ÇED izinlerinin takibi gibi sektörel operasyon ve iş süreçlerinin dijital ortamda takip edilmesini sağlayan bilgi sistemlerini de sunuyoruz. Bu çözümlerimizin yanında Drone’lar ile sahaların 3 boyutlu hacim hesaplarını da yapabiliyoruz. Diğer taraftan IoT platformumuz üzerinden maden sahalarındaki personel, ekipman ve teçhizatı da takip edebiliyoruz. Görüntü işleme teknolojimizle iş sağlığı ve güvenliği çözümlerini sunuyoruz. Özetle üretimden saha ve operasyon yönetimine kadar geniş bir ürün yelpazesini ‘Akıllı Madencilik’ çatısı altında madencilik sektörü müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Operasyonlarınızı kaç kişilik bir ekiple yönetiyorsunuz? Bununla birlikte Ar-Ge çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Netcad olarak yaklaşık 230 kişilik bir ekibiz ve organizasyonumuzun önemli bir bölümünü Ar-Ge çalışmalarımızı yürüten yazılım ve teknik ekiplerimiz oluşturuyor. Ekiplerimiz, madencilik sektörünün birçok ihtiyacını karşılayabilecek yetkinlikte hizmet veriyor. Önümüzdeki dönemde maden sektöründe iki önemli vizyonu hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bunlardan birincisi masaüstü mühendislik ürünlerimizin yurtdışı pazarlarda satılabilir hale gelebilmesi için global rakiplerimize karşı eksik olan yönlerimizi kapatmak. Bu yıl tamamlayacağımız yol haritamız sonucunda global rekabette fazla bir eksiğimiz kalmayacak. 2021 sonu itibariyle yurtdışında ilk satışlarımızı yapmaya başladık. İkinci stratejimiz ise akıllı maden çözüm ekosistemini oluşturmak ve bu sayede müşterilerimizin maden sahalarının dijital ikizlerini yaratmalarını sağlamak. Masaüstü mühendislik çözümlerimize ilave olarak, bilgi yönetim sistemleri, akıllı kamera ve sensor bazlı iş sağlığı ve güvenliği çözümleri ve yine IoT platformumuz üzerinde saha araç gereç ve personelinin etkin takibini sağlayan çözümleri rafımıza koymuş durumdayız.

NETPROMine ile sektöre sunduğunuz çözümlerin detaylarını paylaşır mısınız?

NETPROMine, modelleme, kaynak kestirimi, açık ocak ve yeraltı tasarımı ile açık ocak optimizasyon süreçlerine entegre araçlar sunan, madencilik operasyonlarını sorunsuz bir şekilde yönetmek için kullanılan, 3B maden tasarım çözümüdür. Jeolojik Modelleme modülü gelişmiş bir arama ve kaynak tahmin projesinde ihtiyaç duyulan; 3B görselleştirme, sondaj, data yönetimi, yüzey, katı (implicit model) ve blok modelleme araçları ile istatistik ve jeoistatistik işlevleri kullanarak projeleri yönetmek ve analiz etmek için güçlü araçlar sunuyor. Açık Ocak Planlama modülü projeleri tüm aşamaları ile tasarlamayı ve tek bir adımda değişiklikleri güncellemeyi sağlıyor. Ocak içi rampalarını, ocak çizgileri ile birlikte otomatik olarak üretip, düzeltebiliyor. Bu sayede tüm katı ve blok model oluşturma işlemleri ile hacim sonuçlarını ihtiyaca göre otomatik olarak raporlayabilir. Optimizasyon ürünü ile uzun dönemdeki üretim aşamaları düzenlenirken bunun yanında bir mineral kaynağı ile bir dizi ekonomik ve metalürjik parametre girilerek optimum fayda sağlayacak şekilde ocak sınırlarının, yüzeylerinin ve periyodlara göre üretim miktarlarının hesaplamaları da yapılabiliyor. Yeraltı Planlama modülü ise ana galeri, kurp, spiral, bağlantı yolları tasarımı ile tahkimat, tesisat ve üretim planlarını oluşturmak için, yeraltı madenciliğinin tüm aşamalarına özel pratik çözümler sunuyor.

NETPROMine çözümünün kurulum aşamaları ve satış sonrası hizmetlerinizden bahseder misiniz?

Yaptığımız işin en iyi sonuca ulaşmasında ekibimizin koordineli şekilde çalışması çok önemli bir yer tutuyor. Ekibimiz, satış öncesinde, ürün yönetiminde, satış aşamasında, eğitim faaliyetlerinde ve teknik destek aşamasında aktif şekilde yer alıyor. Satın alma sonrasında teknik destek birimimiz müşteriye online bir şekilde iletişime geçerek kurulum ve yazılım süreçleriyle ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunuyor. Sonrasında eğitim birimimiz müşteriye online veya yerinde eğitim veriyor. Satış sonrasında ise SupportX sistemimiz altında destek paketlerimiz bulunuyor. Bu destek sistemi, Netcad ürünlerine ilişkin tüm satış sonrası teknik operasyon hizmetlerini kesintisiz olarak sağlıyor.

NETPROMine maden rezervi hakkında yüzde 100 doğruluk sağlıyor mu?

Madencilikte, bir cevher yatağının hem miktarını hem de kalitesini ekonomik olarak belirlemek için kaynak ve rezerv kestirimleri kullanılıyor. Bu tahminler başlangıçta mineral kaynaklarını değerlendirmek için gerçekleştiriliyor. İleriki süreçte ise cevher rezervindeki kalan miktarı tahmin ederek madencilik çalışmaları boyunca güncellenebiliyor. Maden modelleme ve planlama yazılımlarımız en doğru rezervi belirleme ve karar verme anlamında farklı yöntem ve algoritmaların kullanıldığı seçenekler sunuyor. Rezerv tahmininde mühendisin yetkinliği, doğruluk oranını değiştirecek olan en önemli faktördür. Bununla birlikte NETPROMine, müşterilerimizin projelerinde üretmiş oldukları modeller ile saha üretimlerini karşılaştırıp maden rezervi hakkında kesin bilgilere ulaşılabiliyor.

Maden işletmeleri NETPROMine ile hangi avantajlara sahip oluyor?

Netcad Türkiye’nin teknoloji alanında çıkardığı en önemli markalardan biri. Globalde rakibimiz olan şirketlerinin yüksek fiyatlı çözümlerine karşı yerli ve milli çözümlerimizle önemli bir alternatif olmamızın ötesinde birçok mühendislik branşında pazar liderliğini elimizde tutuyoruz. Kullanıcı dostu arayüz ile müşterinin sorununa çözüm bulan profesyonel bir teknik destek, ürünlerin sürekli gelişimini sağlayan ürün yönetim yaklaşımı ile uzun yıllardır müşterimizin tercih ettiği çözüm sağlayıcısı olmaya devam ediyoruz. Madencilikte aktif olarak kullanılan ve madenciliğin tüm alanlarını bünyesinde barındıran tam entegre bir yerli yazılım olan NETPROMine, haritacılık, sondaj, veri tabanı, jeolojik modelleme, jeoistatistik, rezerv bilgisi, kaynak kestirimi ve raporlama alanlarının yanında CAD ve GIS çözümleri, uzun vadeli planlama, detaylı üretim hesapları, cevher kontrolü, otomatik raporlama, patlatma delik tasarımı, maden yollarının tasarımı, kurum standartlarında imalat ve termin planlarının hazırlanmasında kullanılıyor.

Türkiye’nin yanında hangi ülkelere hizmet veriyorsunuz?

Son yıllarda yaptığımız atılımlarla Netcad olarak yurtdışında ki faaliyetlerimizi hızlandırdık. Madencilik çözümlerimizin Endonezya’da aktif olarak kullanılmaya başladığını söyleyebilirim. Yakın dönemde Azerbaycan ve Kazakistan pazarlarında da faaliyetlerimiz hızlanacak. Önümüzdeki süreçte yılın her çeyrek döneminde yeni bir ülkeye madencilik sektörü çözümlerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz.

KUTU 1

NETCAD’in Sunduğu Akıllı Madencilik Hizmetleri

 

Maden Planlama: NETPROMine

Ruhsat Takip: RUTBIS

Arama ve Üretim: AÜTS

Operasyonel Çözümler: Mine ERP

 

KUTU 2

NETPROMine Genel Özellikleri

Jeolojik Modelleme

Açık Ocak Planlama

Açık Ocak Optimizasyonu

Yeraltı Planlama

Implicit (Örtük) Modelleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top