KONVEYÖRLERDE VERİMLİ ÇALIŞMA İÇİN PASİF TOZ KONTROLÜNÜN ÖNEMİ-2

MARTİN ENGİNEERİNG TARAFINDAN KALEME ALINAN KONVEYÖRLERDE VERİMLİ ÇALIŞMA İÇİN PASİF TOZ KONTROLÜNÜN ÖNEMİ” ADLI MAKALENİN 2.KISMINI OKUYUCULARIMIZA SUNUYORUZ.

SONUÇLAR

PARÇACIK YOĞUNLUĞU

Katı yoğunluğu, 100 ile 25 μm arasındaki rahatsız edici toz parçacıklarının çöktürülmesi üzerinde çok az etki göstermiştir.  Her durumda 100 ve 40 μm partiküllerin yüzde 100’ü neredeyse hemen çökmüştür. Yığın yoğunluğu arttıkça solunabilir toz emisyonlarında orta düzeyde bir azalma olmuştur.

TAHLİYE ŞUTU VE KUYRUK KUTUSU

Tahliye şutuyla yükleme teknesi arasındaki bağlantının devridaim oluşturmak için önemli bir tasarım detayı olduğu sonucuna varılmıştır. Tahliye şutunun yükleme teknesi genişliğinden daha dar tutulması, birinci perdeye giren hava akışının saptırılmasına yardımcı olmakta ve bu durum, hava akışının malzemenin yüzeyinden ziyade bölmenin üst kısmına doğru dağılmasını teşvik etmektedir. Retrofit ve açılı bağlantılar, standart konveyör için Şekil 3’te gösterilen basit alın bağlantısından ve 300 mm yükseklikten önemli ölçüde daha etkili olmuştur.

Kuyruk kutusu, yükleme teknesinin çıkış ucundaki toz emisyonları üzerinde çok az etki göstermiştir. Çoğu yapılandırmada, kuyruk kutusunun yüksekliği 300 mm olarak ayarlanmıştır. Kuyruk kutusu uzunluğu, konveyör üreticilerinin ve mühendislerinin çoğu tarafından yük bölgesinde kullanılan tipik 600 mm makara aralığına uyması için 600 mm olarak ayarlanmıştır.

YÜKLEME TEKNESİ UZUNLUĞU

Çoğu durumda 3600 mm uzunluğundaki bir yükleme teknesinin en iyi sonuçları verdiği görülmüştür. Uzunluğu 4800 mm’ye ve yüksekliği 900 mm’ye çıkarmak küçük bir fayda sağlamıştır ancak bunun yatırım maliyetini gerekçelendirmek için yeterli bir fayda olmadığı söylenebilir.

YÜKLEME TEKNESİ UZUNLUĞU

Tek çıkış perdeli standart konveyör için 600 mm’nin üzerinde bölme yüksekliğinin kullanılması, rahatsız edici emisyonları azaltmıştır ancak ortalama çöktürme yolunun daha uzun olması nedeniyle solunabilir toz tahliyesini artırma eğilimi göstermiştir.

HAVA DEBİSİ

Bekleneceği gibi, yükleme teknesi boyunca ortalama hava hızı, indüklenmiş hava debisi ve kesit alanıyla doğru orantılı olmuştur. Yükleme teknesinde indüklenmiş havadan kaynaklanan ortalama hızlar 0,8 ile 2,8 m/s arasında değişmiştir. Bant hızının ortalama hava hızları üzerinde küçük bir etkisi olmuştur. Maksimum hava hızlarının, neredeyse her zaman havanın yükleme teknesi perdelerinin altından aktığı bölgelerde ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu yüksek hava hızları, solunabilir tozu askıda tutmaktadır. Bu durumda şuta giren indüklenmiş havanın azalması da performansı iyileştirmede önemli bir faktör olmuştur.

PERDELER

En iyi sonuçlar, üç veya daha fazla perdeyle elde edilmiştir. Perdelerdeki yarıkların tasarımı, havanın yalnızca perdelerin altından yüksek hızlarda akması yerine tüm hazneyi doldurmasına olanak tanıyacak yollardan akmasına izin vermesi bakımından önemli bir etken olmuştur. Perde şeritlerinin yaklaşık 50 mm genişliğinde olmasının, en az 5 mm genişliğinde yarıklar içermesinin ve perdelerin bölmenin tüm genişliği boyunca uzanmasının gerektiği tespit edilmiştir.

Şekil 7.  Sonuçların özeti – Bölmelerden çıkan toz parçacıklarının yüzdesi

TERCİH EDİLEN TASARIMLAR

Yükleme teknesi bölmesinin maliyeti ve etkinliği bakımından en iyi tasarımın, 600 mm yüksekliğinde ve 3600 mm uzunluğunda yükleme teknesi, 3 adet tam genişlikte yarıklı perde ve retrofit ya da açılı tahliye şutu-yükleme teknesi bağlantısı olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 8. Yeni tasarım için önerilen açılı bağlantılı yükleme teknesi bölmesi

Şekil 9. Retrofit veya açılı aktarım için önerilen yükleme teknesi bölmesi

TASARIM ÖNERİLERİ

Yükleme teknesi boyunca tahliye şutu genişliği 200 mm < yükleme teknesi genişliği.

Sızdırmazlık ve bant gezinmesi kenar payı için bırakılan serbest bant kenarı yatay boyutuna bağlı yükleme teknesi dış genişliği ≥ kenar başına 115 mm (Foundations™ yöntemi).

Yükleme teknesi yüksekliği ≥ 600 mm.

Yükleme teknesi girişi hava debisi ≤ 0,50 m3/s.

Gerektiğinde malzeme yükleme türbülansı için yükleme teknesi uzunluğu ≥ 1000 mm.

Toz çöktürme için yükleme teknesi uzunluğu ≥ 3600 mm + gerekirse yükleme türbülansı için ekstra pay.

Yükleme teknesi toz perdeleri:

Giriş perdesi (1. perde) malzeme türbülansı ve hava akışını dağıtmak için bırakılan ekstra payın bittiği noktanın 300 mm ötesinde.

2.perde (orta perde) giriş ve çıkış perdeleri arasında ortalanır.

Çıkış perdesi (3. perde) yükleme teknesinin sonundan 300 mm ötede.

Dökme malzeme üzerindeki perde boşluğu: tercihen 25 mm, maks. 50 mm.

Perde şeritleri: 5 mm veya üzerinde yarıklarla ayrılmış ~ 50 mm genişlikte şeritler.

SONUÇ

Yükleme teknesi yüksekliğinin ve uzunluğunun artırılmasıyla bir miktar iyileşme görülmekle birlikte, bunun tek başına solunabilir tozun azaltılması konusunda sağladığı iyileştirme, ekonomik açıdan yeterli görülmeyebilir. Yeni ve retrofit tasarımlarla rahatsız edici tozun kontrolü konusunda yapılacak yatırımın getirisi, temizlik işçiliğinin azalması, ekipman ömrünün uzaması ve/veya toz toplama ihtiyacının ortadan kaldırılması yönünden değerlendirilebilir.  İyileştirmeler solunabilir toz emisyonlarının zaman ağırlıklı ortalamasını çok sıkı mühendislik kontrollerinin veya idari kontrollerin gerekmediği bir noktaya kadar düşürürse işgücü verimliliğindeki iyileştirmeye dayanan finansal gerekçelendirme yapılabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top