Hayatımız Maden 2 Çalıştayı Antalya’da gerçekleştirildi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) organizatörlüğünde Maden ve Doğal Taş Sektörlerine yönelik olarak daha fazla katma değerin ülkemizde bırakılması, ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması, sektör sorunlarının ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi temel hedefleri doğrultusunda bir yol haritası oluşturulması amacıyla “Hayatımız Maden 2” sektör çalıştayı gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen çalıştayda, “Dünya’da ve Türkiye’de Madencilik”, “Maden Kanunu ve Bu Kanundaki Değişikliklerin Sektöre Etkileri”, “Sürdürülebilir Madencilik” gibi sektörün geleceğine yönelik birçok önemli konu başlıkları ele alındı.

Hayatımız maden”

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, madenciliğin önemi, mevzuat, sürdürülebilir madencilik, iş güvenliği, çevre ve kamuoyu algısı gibi önemli konulara değinerek gerçekleştirilen çalıştay kapsamındaşunları aktardı; “Madencilik çok meşakkatli bir meslek. Arama safhasından başlayan uzun bir serüven. Uzun yıllardır emek verdiğimiz ocaklarımız diğer sanayi kuruluşları gibi çok önemli tesislerdendir. İhlaller yapıldığında ruhsatların iptal edilmesi yıllarca hayatınızı adadığınız işletmenizin yok olması demektir. Hiçbir sanayi kuruluşu veya fabrikaya ihlallerinden dolayı el konmadığı gibi ocaklarda da ruhsat iptalleri kavramı ortadan kalkmalı, tüm STK’lar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızla birlikte yeni bir maden kanunu yapılmalıdır. Her ürün madenden doğuyor ve maden insan için var. İlaç, tarım, cam, seramik, inşaat, teknoloji, otomotiv, kimya, çelik, enerji, mücevher giyim… Bu sanayilerin gelişmesini istiyorsak madenlerimizi de işlemek zorundayız. Sanayi için üretmek zorundayız. Milli kaynaklarımızla, milli ve yerli sermayemize hammadde sağlamalıyız. Mikro değil makro bakmalı, kamuoyuna doğru bilgi vermeliyiz”.

Ayrıca Dinçer, madencilik sektörünün, Türkiye’nin toplam orman arazilerinin binde 2,5’unu kullanmasına rağmen Orman Bakanlığı’nın gelirlerinin yaklaşık %58’lik kısmının maden sektöründen elde edildiğini ifade etti. Ayrıca sektörün ormanlarımızın korunması, yangınla mücadele ve diğer konularda yapılan çalışmaların desteklemesinde katkıları olduğunu belirtti. 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü (MAPEG) Mehmet Bıçkıcı da madencilik sektöründe kamuda yeni düzenleme yapıldığını ve genel müdürlüklerinin yapılandırıldığını bildirdi. Güzel çalışmalarla madencilik alanında neler yapabileceklerini göstereceklerini vurgulayan Bıçkıcı, madencilik sektöründe mevzuat alanında düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydetti. Bakanlıkları tarafından ortaya konulan “Milli Enerji ve Maden Politikası”nın önemine işaret eden Bıçkıcı, “Politika kapsamında, ekonomimizin en önemli sektörlerinden biri olan madencilik sektörünün, dünya standartlarında bir yapıya kavuşturularak güçlendirilmesi için bu konuda çalışmalar yapacağız. Ekonomimizin en önemli unsurlarından bir tanesi madencilik sektörü. GSYİH’deki payını yükseltilmesi için çalışacağız.” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız; Gayrisafi Yurt İçi Hasıladaki (GSYİH) madencilik payını yüzde 1’ler seviyesinden, orta vadede yüzde 3 seviyesinin üzerine taşıma ve uluslararası niteliklere haiz bir madencilik sektörünü ülkemize kazandırmak için Bakanlık olarak çalışmalara başladık. Bu bizim için rahatlıkla ulaşılabilir bir hedeftir.” diyen Cansız, 2018’de 8 bin 88 maden sahasında 11 bin 95 maden ocağını denetleyerek, 2017’ye göre denetim sayısında yüzde 24’lük bir artış yakaladıklarını vurguladı. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasında yer alabilmesi için madencilik sektörüne büyük görevler düştüğüne işarete eden Cansız, bu görevlerin yerine getirilebilmesi adına insan ve çevre odaklı olarak üretim, teknoloji ve inovasyon temelinde yükselen ve sürekliliği öngören adımlar attıklarını belirtti.

Kazalarda can kaybı yüzde 59 azaldı

Kaza sonucu oluşan can kaybı sayısını önceki yıla kıyasla yüzde 59 oranında azalttıklarını vurgulayan Cansız, madencilik sektörünün gelişimini sağlamak amacıyla Madencilik Eğitim Merkezini kurduklarına değindi.

Maden varlıklarımızın ortaya çıkarılabilmesi adına maden arama, araştırma ve sondaj çalışmalarına hız verdik. MTA Genel Müdürlüğümüz bünyesinde maden arama-araştırma faaliyetlerine alt zemin oluşturacak jeokimya haritalarını hazırladık ve havadan jeofizik çalışmalarını başlattık. 2018’de 1,5 milyon metre sondajlı arama faaliyeti gerçekleştirdik.” ifadelerini kullanan Cansız, uluslararası arenada da madencilik faaliyetleri çalışmalarını artırdıklarını dile getirdi.

Ar-Ge ve inovasyon odaklı bor alanında çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Cansız, Dünya bor pazar payımızı yüzde 57’den yüzde 59 mertebesine yükselttik. Bu yükselişe paralel olarak, ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2018’de 2,4 milyon ton bor ürünü ihracıyla 1 milyar dolar ciro elde ederek tarihi bir rekora imza attık. Bu rakam madencilik ihracat rakamlarında gözükmüyor, bununla ilgili istişare halindeyiz.” diye konuştu.

Hayatımız Maden 2 çalıştayı madencilik sektörünün mevzuattan iletişime, sektör sorunlarından çözüm önerilerine kadar tüm detaylarını içeren konuların tartışıldığı oturumlarla devam etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top