DURUŞLARI AZALTAN KONVEYÖR BAKIMLARIYLA RİSKLERİ VE İŞLETME MALİYETLERİNİ AZALTIN

MARTIN ENGINEERING TARAFINDAN KALEME ALINAN “DURUŞLARI AZALTAN KONVEYÖR BAKIMLARIYLA RİSKLERİ VE İŞLETME MALİYETLERİNİ AZALTIN” MAKALESİNİ OKUYUCULARIMIZA SUNUYORUZ.

Birçok endüstride, işletmeciler sürekli bakım programlarından ve uzman servislerinden yararlanmak için dış kaynak kullanımına gitgide daha fazla yöneliyor. Uzman şirketlerden deneyimli ve iyi eğitimli teknisyenlerin görevlendirildiği sözleşmelerle iş güvenliği ve maliyet kontrolleri daha iyi sağlıyor.

Hizmet sağlayıcılar en gelişmiş ekipman tasarımları ve güvenlik prosedürleri konusunda tam olarak eğitildiğinden, bakım hizmeti için özel servis sözleşmelerinin yapılması iç kaynak kullanımında daha iyi bir seçenek olabilmektedir. Hizmet sağlayan şirketler, endüstri genelinde çok çeşitli kuruluşlarla irtibat halinde olmaları sayesinde, plansız duruş sürecinde değiştirilecek ekipmanları çoğu durumda daha hızlı temin edebilmektedir.

Konveyör bileşenleri ve sistemleriyle ilgili performans sorunlarının altında genellikle yanlış yapılan montaj yer almaktadır.  Hem yeni hem de sonradan uyarlanan uygulamalarda ekipmanların bileşen imalatçısı veya uzman yüklenici tarafından monte edilmesi önerilmektedir.  Diğer ciddi performans sorunları, gerekli bakım eksikliğinden kaynaklanıyor.  Kurulum ve sürekli bakım için bir uzman yükleniciye (“sertifikalı yüklenici” olarak da bilinir) başvurulması, daha az plansız duruşla daha güvenli ve daha verimli üretime katkıda bulunmakla beraber uzun vadede maliyet tasarrufu sağlamakta ve iş kazalarını azaltmaktadır.

EĞİTİM VE PERSONELİ FİRMADA TUTABİLME

Çalışanların ekipman konusunda eğitilmesi ve bu kişilere dar alan girişi, elektrik işleri vb. konularda belli prosedürleri yürütmeleri için sertifika kazandırılması ciddi bir ek maliyet doğurabilmektedir.  Çalışanlar daha deneyimli hale geldikçe ve verimli sistemlerin bakımı için sertifikalar kazandıkça iş dünyasındaki değerleri artıyor ve şirkette tutulmaları zorlaşmaktadır.  Buna karşılık, uzman yüklenicilerin üstlendikleri bakımı yerine getirmek için deneyim, bilgi ve sertifika gerekliliklerini yerine getirmesi için gerekli niteliklere sahip çalışanını eğitmek ve bu kimseyi firmadan ayrılmamasını sağlamalıdır.

BAKIMDA TEHLİKELİ BÖLGELER

Güvenliğe daha fazla önem verilmesi ve plansız duruşların yüksek maliyetlerle sonuçlanması nedeniyle, dökme malzeme işleyen şirketlerin konveyör işletimi ve bakımı konusunda daha titiz davranmaktadır.  Faaliyetlerin daha büyük titizlikle kontrol edilmesiyle birlikte döküntülerin düzenli olarak temizlenmesi, toz kontrolünün iyileştirilmesi, sürekli takip ve bakım faaliyetlerinin yürütülmesi ve çalışanların hareketli bir sisteme daha fazla maruz kalması gerekmektedir.  Bu değişiklikler çeşitli tehlikeler doğurmaktadır.

İş kazalarının meydana gelebileceği tehlikeli konveyör bölgeleri

 • Yükleme bölgesi
 • Tahliye bölgesi
 • Mekanik/Elektrikli ekipmanlar
 • Dönen kıstırma/kesme noktaları
 • Konveyörün altı
 • Korumasız erişim noktaları

 Bandın tüm uzunluğu boyunca Tehlikeli Bölgeler bulunmakta ve bunların çoğu bakım noktalarında yer almaktadır.

Konveyörle ilgili sorunlar yaygın olarak çok çeşitli endüstrilerde ortaya çıkmaktadır. Ekipmanın etrafında her gün çalışan personel genellikle koşullara kayıtsız hale geliyor ve sorunları çözüm gerektiren anormallikler yerine üretim süreçlerinin kaçınılmaz bir sonucu olarak değerlendirmektedir.  Deneyimli bir bakım yüklenicisi bu sorunları tespit edebilmektedir ve şirket içi kaynakların gözden kaçırdığı çözümler sunabilmektedir.  Buradan hareketle çalışan maruziyetini azaltmak, işyeri güvenliğini artırmak ve üretim verimini en üst düzeye çıkarmak için iyileştirmeler tasarlanmaktadır.

Olası tehlike kaynaklarının listesi uzun ve çeşitlidir.

SERVİS SÖZLEŞMESİ TİPLERİ

Bakım programları hizmet sağlayıcıya göre farklılık gösterebilmekte ve ayrıca bireysel müşterilere uyacak şekilde özelleştirilebilmektedir. Ancak genellikle bu sözleşme tipleri üç kategoriye ayrılıyor: gözlem/raporlama, temizlik/servis ve tam kapsamlı servis.

Planlı inceleme ve raporlama sözleşmesi kapsamında görevlendirilen uzman yüklenici, bir sistemi bant sağlığından ekipman işlevine ve ortam faktörlerine kadar uzanan kapsamda çok detaylı bir şekilde kontrol etmekte ve olası sorunları belirtmektedir.  Bu kapsamda bulguları ve çözümleri sunan bir rapor hazırlamaktadır.

Temizlik ve servis sözleşmeleri belki de en yaygın olan tiptedir.  Bunlar döküntü ve silo temizliğinden bant sıyırıcı uçların kontrolüne ve değiştirilmesine kadar çok özel hizmetler içerebilir ve bakım ekiplerinin yetişmekte zorlandığı yerlerde boşlukları doldurabilmektedir.  Bunun en önemli avantajı, bir konveyörün tesis personelinin dikkatini gerektirmeden gözetilebilmesi ve bu personelin normal görevlerini yerine getirebilmesidir.  Diğer bir avantajıysa servisten sorumlu dış kaynak uzman personelinin ideal konveyör uygulamaları ve geçerli mevzuat konusunda yatkın kişiler olmasıdır.

Tam servis ve bakım sözleşmesi kapsamında, en üst düzeyde, sistem işlevinin her seviyesinin takibi, bakımı ve raporlanması konusunda sorumlulukları alabilecek eğitimli teknisyenler görevlendirilmektedir.  Bu teknisyenler, gerektiğinde aşınan bileşenleri değiştirirken verimi, güvenliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için gerekli donanım iyileştirmelerini önermektedir.  Böylece işletmecilere daha kesin maliyetler sunabilmekte ve operasyon maliyetlerini bütçelendirmek ve yönetmek daha da kolaylaştırılmaktadır.

YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜ (ROI)

Daha düşük üretim seviyeleri için tasarlanan eski konveyör sistemlerinde hızların ve hacimlerin artırılması, iş kazalarının ve duruşların da artmasına neden olmaktadır.[2] Daha fazla üretim çıktısı için tasarlanan nispeten yeni yarı veya tam otomatik sistemlere yapılan sermaye yatırımları daha az iş gücü gerektirmekte ancak bakım personelinin yüksek düzeyde eğitimli ve uzman teknisyenler olmasını da beraberinde gerektirmektedir.

Bakım hizmeti sözleşmeleri, bir dizi faktör aracılığıyla en iyi yatırım getirisini sağlamaktadır:

 • Mevzuata uygunluk: Yüklenici, yüksek bedelli para cezaları ve ihlaller gerçekleşmeden önce mevzuata uygunluk konularına dikkat çekip ve çözümler sunmaktadır.
 • İş Kazaları / Yükümlülükler: Yükleniciler, bakımı gerçekleştirmek ve yasal yükümlülükleri azaltmak için bir dizi katı güvenlik prosedürü uygulamaktadır.
 • Verimlilik: Bakım hizmeti sözleşmeleri, mümkün olan en az sermaye yatırımıyla çalışma süresini iyileştirmeye ve sürdürebilmeye odaklanmaktadır.
 • Süreklilik: Yükleniciler açık direktiflere uygun hareket edip ve iç faktörlerden (iş tartışmaları, moral vb.) etkilenmemektedir.
 • Operasyon Maliyeti: Çalışmanın belirlenmiş bir bütçeye göre tanımlanması ve çalışma kapsamının yanı sıra bekleyen ihtiyaçlar hakkında net raporlama ve öneriler sağlanması sayesinde işletmeciler yapılması gereken iyileştirmeleri daha iyi görebiliyor, iş gücü maliyetlerini kontrol edebiliyor ve zamanla yatırım getirisini daha da artırabiliyor.

SONUÇ

Bakım hizmeti sözleşmeleri yalnızca işletme maliyetini kontrol etmenin ve azaltabilmenin bir yolu değil; aynı zamanda bir güvenlik mekanizması olmaktadır.  Örneğin, bir vaka çalışmasında, uzman şirketlerden alınan hizmetler sayesinde zaman kaybı olaylarında %79 azalma ve üretimde %40 iyileşme görülmekte; böylece yıllık uzman bakım sözleşmesi yalnızca günlerle ifade edilebilecek bir süre içinde kazançlı hale gelmektedir.[3]

İş yükleri, personelin bazı ihlalleri gözden kaçırmasına neden olarak uygunluk gereklerini sağlamalarını önleyebiliyor.  Dış kaynaklar, tesisin konveyör sisteminin etkili ve verimli şekilde kullanılması konusunda sorumluluk almakta ve operasyona değer katabilmek için konveyör verimliliğini arttırmaya, ekipman ömrünü uzatmaya ve güvenliği artırmaya gayret göstermektedir.

Sorunun merkezinde işletme maliyetlerinin düşürülmesi ve üretimin artırılması yatmaktadır.  Çalışmanın duruş ve üretim çıktısı bakımından üretim verim hedeflerini karşılaması ya da aşması gerekmektedir.  Mevzuat uyum, maliyet tasarrufu ve verim kriterleri karşılandığı takdirde, bakım hizmeti sözleşmesi sürekliliği olan makul bir çözüm sağlamaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top