DÖKME MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİNİN GELECEĞİ ÖNLEYİCİ VE KESTİRİMCİ BAKIM

MARTIN ENGINEERING TARAFINDAN KALEME ALINAN “DÖKME MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİNİN GELECEĞİ ÖNLEYİCİ VE KESTİRİMCİ BAKIM” ADLI MAKELENİN 1. KISMINI OKUYUCULARIMIZA SUNUYORUZ.

Yüksek tonajlı konveyör sistemlerinin bakımının etkili şekilde yapılması, üretimi ve kârlılığı sürdürmek bakımından kritiktir. Bakım, onarım ve üretim çalışanları, bu amaçla işyeri güvenliği esasına dayanan kapsamlı bir plana ihtiyaç duyar. Plansız duruşun en aza indirilmesi, güvenliğin ve verimin artırılması ve daha iyi yatırım getirisi elde edilmesi amacıyla genel operasyon maliyetinin düşürülmesini içeren hedeflerle böyle bir stratejinin kurgulanabilmesi için reaktif bakımın, önleyici bakımın ve kestirimci bakımın avantaj ve dezavantajlarının anlaşılması gerekir.

REAKTİF BAKIM

Bugün bile birçok şirket, konveyörlerinde reaktif bakım olarak nitelendirilebilecek bir uygulama gerçekleştirmekte, başka bir deyişle yalnızca arıza olduğunda müdahale etmektedir. Konveyör bileşenlerinin arıza verene kadar çalışmaya devam etmesine izin verilmekte ve bu nedenle yüksek maliyetli plansız duruşlar yaşanmaktadır. Plansız üretim kesintileri, dolaylı ekipman hasarı (arızalı bir elemanın başka elemanlara zarar vermesi), fazla mesai ve acil durum hizmeti ücretleriyle birlikte bu yaklaşımın doğurduğu maliyetler artmaktadır.

Bir rulo braketini kesen eksenden kaymış konveyör bandı.

Arıza verene kadar çalıştırma yaklaşımı önemli güvenlik tehlikeleri yaratabilir

Reaktif bakımın diğer dezavantajları arasında, bileşenlerin optimum çalışma koşullarının korunamaması, bütçelerin kontrolden çıkması ve potansiyel güvenlik tehlikeleri nedeniyle varlık ömür beklentilerinin kısalması sayılabilir. Dahası, teknisyenler baskı altındayken mümkün olan en kısa zaman diliminde faaliyeti normale döndürmek için daha fazla risk alma ve daha fazla hata yapma eğilimindedir.

Reaktif ağırlıklı bakım stratejisinin açık dezavantajına rağmen, orta büyüklükteki işletmelerin tüm konveyör bakım faaliyetlerinin yarısında bu yaklaşımın uygulandığı tahmin edilmektedir. Bunun bariz nedeni bütçedir: reaktif bakım daha az personel, daha az planlama ve daha düşük ilk yatırım gerektirir. Ancak böyle bir strateji, etkisiz planlamaya, yetersiz gözetime ve sistem kontrolünün çok daha düşük olmasına yol açar.

ÖNLEYİCİ BAKIMA GEÇİŞ

Reaktif bakım anlayışı, onarım amaçlı plansız duruşları zorunlu kılan arızaları en aza indirmek amacıyla nispeten önleyici bir yaklaşıma doğru evrilmiştir. Önleyici bakımda genellikle hizmet süresi veya çalışma saati esas alınır. Neredeyse tekerleğin icadından beri uygulanagelen önleyici bakım yaklaşımı, arıza olasılığını en aza indirmek için ekipman üzerinde düzenli bakım yapmaya dayanır. Otomobillerde motor ömrünü uzatmak için yapılan planlı motor yağı değişimleri de bu yaklaşımın örneğidir.

Düzenli muayene ve bakım, önleyici bakım yaklaşımının değişmez parçalarıdır

Önleyici bakım yaklaşımı, elemanların ömrünü uzatıp üretim ve çalışma verimini artırırken bakım maliyetlerini düşürür. Bununla birlikte, dökme yük taşıma ekipmanları, değişken hava koşullarında milyonlarca ton kaya, agrega ve kum taşıdıkları için diğer ekipmanlara kıyasla çok daha fazla zorlanır. Toz emisyonu, döküntü ve malzemelerin geri taşınması gibi durumların ortaya çıkabildiği bu koşullarda, etkili bir önleyici bakım programına tamamen bağlı kalınması ve programın istikrarlı şekilde güncellenmesi gerekir.

Bazı şirketler bu sorumluluğu kendi bünyesinde üstlenirken diğerleri daha iyi bakım yatırımı getirisi sağlayacağı kanaatinden hareketle bunu endüstride uzman hizmet sağlayıcıların deneyimine ve planlı bakım programlarına emanet eder ve kendi çalışanlarının temel faaliyetlere odaklanmasını sağlar.

Konveyör bakımında genellikle zamana, ölçüme dayalı muayeneye veya genel göstergelere (bant kayması, döküntü vb.) bağlı olan önleyici bakım yaklaşımı, her bir elemanın önceki benzer uygulamalara ve kullanım koşullarına göre öngörülen tipik bir ekipman ömrüne sahip olduğunu varsayar. Önleyici bakım yaklaşımı, gözlem ve deneyime dayanarak beklenen arıza noktasından önce ilgili parçaların ne zaman kullanımdan kaldırılması, değiştirilmesi veya yenilenmesi gerektiğini belirler. Sonuçta genellikle daha iyi güvenlik, daha yüksek sistem verimi, daha az döküntü ve daha iyi genel sistem kontrolü sağlanır.

GÜVENLİK UYARISI

Muayeneye veya işe başlamadan önce mutlaka çalışma alanında tehlike oluşturan bir durum olup olmadığını kontrol edin.

KONUM PROSEDÜR: Haftalık
Baş Tambur Bant sıyırıcılarda aşınmış veya eksik uç olup olmadığını kontrol edin
Bant sıyırıcı gövde ve uçlarının temizliğini kontrol edin
Bant sıyırıcı gerginliğini imalatçı önerilerine göre kontrol edin
Bandın tambur üzerinde merkezlendiğinden emin olun
Toz bastırma nozullarında tıkanmayı kontrol edin
Yükleme Bölgesi Darbe rulolarında aşınmayı kontrol edin
Darbe çubuklarında üst kaplama aşınmasını kontrol edin
Sızdırmazlık desteklerinin aşınmasını kontrol edin
Toz sızdırmazlığını kontrol edip ayarlayın
Toz bastırma nozullarını kontrol edin*
Geri Dönüş Ruloları Ruloların serbest döndüğünden emin olun
Rulolarda malzeme birikimini kontrol edin
Montaj braketlerinde bant merkezleme sorunu kaynaklı aşınmaları kontrol edin
Emniyet Anahtarları Kordonların gerginliğini kontrol edin
Bayraklarda malzeme birikmediğinden emin olun
Saptırma Tamburu

 

Bandın tambur üzerinde merkezlendiğinden emin olun
Tamburda malzeme birikimini kontrol edin
Bant Ekleri Mekanik: Bant eki ve pimlerde aşınmayı kontrol edin
Vulkanize: Ekte ayrılmayı kontrol edin
Kuyruk Tamburu Bandın tambur üzerinde merkezlendiğinden emin olun
V sıyırıcı uçta aşınmayı kontrol edin
V sıyırıcı yuvasını kontrol edin
V sıyırıcı gerginliğini kontrol edin
Merkezleme Makaraları Şasinin serbest dönüşünü kontrol edin*
Ruloların döndüğünden emin olun*
Rulolarda malzeme birikimini kontrol edin
*NOT: Yıldız işaretli kontroller, bandın çalışmasını gerektirebilir.

 

KONUM PROSEDÜR: Haftalık
Saptırma Tamburları Bandın tambur üzerinde merkezlendiğinden emin olun
Taşıyıcı Makaralar Tüm ruloların döndüğünden emin olun*
Makaraların hiçbirinde malzeme birikimi olmadığından emin olun*
Bandın yüklü ve yüksüz durumda üç ruloya da temas ettiğinden emin olun*
Konveyör Bantları Bantta hasar ya da hatalı kullanım olup olmadığını kontrol edin:
Bantta kavislenmeyi kontrol edin
Bantta dış kavisi kontrol edin
Darbe hasarını kontrol edin
Bant yolundaki engellere bağlı hasarları kontrol edin
Kimyasal hasarını kontrol edin
Bantta yarık ya da yırtık olup olmadığını kontrol edin
Bant birleşme yeri hasarını kontrol edin
Bantta üst kaplama çatlamasını kontrol edin
Konveyör Tahriki Redüktör yağ seviyesini kontrol edin
Redüktörde yağ kaçağını kontrol edin
Tahrik kaplinini kontrol edin
Backstop yağ seviyesini ve kaçak olup olmadığını kontrol edin
Tahrik sisteminin tüm güvenlik koruyucularının yerinde ve iyi durumda olduğundan emin olun
Konveyör Yapısı Paslanmış, bükülmüş, kırılmış veya eksik yapısal parçaları kontrol edin
Korkulukları ve korkuluk eteklerini kontrol edin
Yürüyüş yollarında malzeme döküntüsü veya birikimlerini kontrol edin
Doğru çalıştıklarından emin olmak için güvenlik kapılarını kontrol edin
Yerçekimiyle Gerdirme Gerdirme cihazı arabasının serbest ve düzgün çalıştığından emin olun*
Bandın tambur üzerinde merkezlendiğinden emin olun*
Tüm güvenlik koruyucularının yerinde ve iyi durumda olduğundan emin olun
Koruyucular Hasarı ve doğru montajı kontrol edin.

 

 

ÖNLEYİCİ BAKIM MALİYETİ

Ekipman ömrü tahminleri genellikle değişen çalışma koşullarındaki performansı hesaba katmaz. Bu nedenle benzer uygulamaların verilerinden elde edilen arıza oranına dayalı maliyet hesapları büyük ölçüde teorik kalır. Önleyici Bakım yaklaşımı, çoğu durumda koşullar, uygulama ve işletim planı gibi değişkenlerden etkilenen somut bulgularla desteklenmiş bir tahminden öteye gidemez. Bununla birlikte, önleyici bakım ile ilgili temel bir sorun, bazı parçalara kaçınılmaz olarak gereğinden daha sık bakım yapılması, yeterli sıklıkta bakım uygulanmayan diğer parçalarınsa performansının düşmesi veya en kötü durumda telafisi olmayan ciddi arızalara yol açmasıdır.

Dökme malzeme taşıma sistemlerinin bakımı, parçaların tedarik durumuna, ekipmanın yaşına, işi gerçekleştirebilecek eğitimli işgücüne ve prosedürlerle ilgili yasal düzenlemelere bağlıdır. Kömürle çalışan kazanlar, çimento üretimi ve izabe tesisleri gibi uygulamalarda, bakım çalışmasının başında veya sonunda günler sürebilen soğuma ve üretim koşullarına dönme süreleri ortaya çıkabilir ve ek güvenlik önlemleri gerekebilir (kişisel koruyucu donanım, kontrollü alan girişi, maruziyet limitleri vb.).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top