DÖKME MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİNİN GELECEĞİ ÖNLEYİCİ VE KESTİRİMCİ BAKIM-2

MARTIN ENGINEERING TARAFINDAN KALEME ALINAN “DÖKME MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİNİN GELECEĞİ ÖNLEYİCİ VE KESTİRİMCİ BAKIM” ADLI MAKELENİN 2. KISMINI OKUYUCULARIMIZA SUNUYORUZ.

KESTİRİMCİ BAKIM

Kestirimci Bakım yaklaşımı, arıza tahminlerinin isabetini artırmak için normal çalışma sırasında ekipman performansını doğrudan izlemeye dayanır. Yazılım destekli sensör ölçümleriyle zaman içinde veri toplar, bulguları değerlendirir ve bir algoritmayla paydaşların kullanımı için pratik bir sonuç sunar. Veri esaslı bu sistem, düzenli fiziksel muayenelerle birleştirildiğinde, servis teknisyenleri ve operasyon personeli için çok daha kapsamlı, doğru ve eyleme yönelik bilgiler sağlar.

Bazı bileşen imalatçıları, gözetimli hizmet ilişkisinin bir parçası olarak planlı konveyör muayeneleri ve bant sıyırıcı bakımı sunar. Sundukları izleme sistemleri, bileşen aşınmasını izleyerek servis teknisyenini veya operasyon ekibini, servis zamanının yaklaştığı konusunda wi-fi veya cep telefonu aracılığıyla bilgilendirebilir.  Bu teknoloji, ayrıca bir sorun olduğunda mobil uygulama aracılığıyla uyarı göndererek servis teknisyenlerinin ve tesis operatörlerinin gerçek zamanlı verilere erişmesine olanak tanır.  Bazı yeni sistemlerde bant sıyırıcı gerginliğinin otomatik olarak ayarlanması bile mümkündür.

İyi eğitimli servis teknisyenleri, bakımı yapılacak ekipman boyunca gezinerek ayrıntılı raporlar hazırlar ve böylece konveyörleri gözeten fazladan bir çift göz sağlar. Bu kişiler çok sayıda uygulamaya şahit olduğu için genel bakım personelinin gözden kaçırdığı veya görmezden gelmeye alıştığı sorunları tespit ederek bu konularda uyarıda bulunabilir.  Doğrudan imalatçı gözetiminde sunulan hizmette, bakım sorumluluğunu hizmet sağlayıcı üstlenir. Böylece personelin diğer önceliklere odaklanmasına olanak tanınmış olur.

Ürün veri yönetimi, ortalama ömür veya ömür beklentisi istatistiğiyle belirlenen önleyici bakımdan farklı olarak ekipmanın fiili durumunu esas alır. “Durum odaklı bakım” olarak da adlandırılan kestirimci analiz yoluyla olası bir sorun tespit edildiğinde, onarımın üretim üzerinde en az etki yaratacak şekilde planlanması mümkündür.  Avantajları arasında, daha iyi optimize edilmiş sistem performansı ve bileşen ömrü, gözle kontrol ihtiyacının azalması ve daha otomatik, analitik tabanlı bir sistem aracılığıyla tahmine dayalı uygulamaların en aza indirilmesi yer alır. Bu yaklaşım, kilometrelerce uzunlukta olabilen ve bazı durumlarda zorlu araziler boyunca uzanan konveyör sistemlerinde özel muayene ve bakım ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmasa da zamandan tasarruf sağlar ve olası tehlikeleri azaltır.

Sensörler, merkezi bir kontrol sistemine gönderilen verileri toplar

KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMASI

Kestirimci bakım programı, veri toplama ve depolamayla başlayıp analizle devam eder.  Geçmişte yeni ölçüm noktalarının eklenmesi zaman alan ve yüksek maliyetli bir işlem olsa da günümüzde kullanılan kablosuz cihazlar bu maliyetleri büyük ölçüde düşürmüştür.  Daha kolay erişilebilen veri toplama, depolama ve analiz seçenekleriyle, bazı dökme malzeme taşıma sistemlerinde performansın optimizasyonu için her bir kritik bileşenin izlenmesi ve analiz edilmesi, artık hem mümkün hem de zorunlu hale gelmiştir. Sensörler ayrıca verileri bulut tabanlı yazılıma aktarabilir ve bu yazılımı sahadaki mobil uygulamalara yayabilir.

Bu sistemler için ilk sermaye harcamaları yüksek görünebilir ancak bulut tabanlı teknoloji, giriş maliyetinin bir kısmını karşılayabilmektedir.  Daha uzun ekipman ömrü, daha isabetli bütçe tahmini, daha güvenilir bakım planlaması, daha yüksek çalışan verimi, daha az duruş ve daha iyi üretim verimi gibi avantajların tümü, yatırımın geri dönüşünün daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlar.

YAPAY ZEKA İLE ÖĞRENME

Yapay zeka ile öğrenme, imalatçı veya operatör gözlemleriyle belirlenen aşınma ömrüne dayalı önleyici bakımdan farklı şekilde, önceki tüm girdileri dikkate alarak bakım ihtiyaçlarını operasyon ve servis ortamına uyarlar. Bu özelleştirilmiş deneyim sayesinde, adeta ekipman kendi ihtiyaçlarını doğrudan bakım konusunda karar verecek kişilere iletiyormuş gibi olur.

Yakın zamanda ticarileştirilmiş bir örneği, sıyırıcı ucu izleyen ve kalan kullanım ömrünü belirleyerek raporlayan bir bant sıyırıcı konum izleme cihazıdır. Kolayca kullanılabilen cihaz, birincil bant sıyırıcıları izleyerek yeniden gerdirme veya değiştirme gerektiğinde ya da anormal koşullar meydana geldiğinde imalatçı tarafından eğitilmiş servis teknisyenlerine ve tesis operasyon personeline bilgi verir. Yöneticiler ve servis teknisyenleri, ağa bağlı herhangi bir sıyırıcının bilgilerine cep telefonu ya da wi-fi aracılığıyla hızla erişebilir.

Cihaz, kritik gerçek zamanlı bilgi akışıyla birlikte çalışanların hareketli konveyörlere daha az maruz kalmasını sağlayarak hem verimi hem de güvenliği artırır.  Talep halinde ayrıntılı bilgiler içerecek şekilde de sunulabilen basitleştirilmiş bakım planı, planlı duruşlar sırasında servis personelinin aşınmış parçaların yenilerini temin etmesine ve takmasına olanak tanır. Optimum sıyırma performansı için uç aşınmasını ve gerginliğini izleyen cihaz, insan kararlarının yerine gerçek çalışma koşullarına dayanan verileri kullanarak sıyırıcı ucun kullanılabilir yüzey alanını en üst düzeye çıkarır ve bir sıyırıcı ucun kullanım ömrünün sonuna yaklaşması halinde bunu kesin olarak bildirir.

Ayrıca bu teknolojiyi bir adım ileri götüren ve konum izleme cihazını otomatik bir bant sıyırıcı gergisiyle birleştiren bir sistemin patent başvurusu da yapılmıştır.  Bu yeni ve tahrikli tertibat, sıyırıcı uç basıncını sürekli olarak izleyen sensörler içerir ve optimum sıyırma gerginliğini korumak için sıyırıcı konumunu ayarlar. Bakım personelinin artık sıyırıcıları tek tek kontrol etmesi ve manuel olarak yeniden gerdirmesi gerekmez.  Bunun yerine, ilgili bakım işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir ve bakım süresi kısalırken her bir sıyırıcının kullanılabilir alanı en üst düzeye çıkarılır.  Bu yaklaşım, önleyici bakım kavramını başka bir seviyeye taşır: bir süreç parametresine veya başka bir ölçüte göre optimizasyon yapmaktan ziyade gerçek zamanlı faydayı öncelik haline getirir.

Yeni bir otomatik bant sıyırıcı gergisi tasarımı, optimum basma kuvveti ve gerçek zamanlı performans verileri sağlar.

ÖNLEYİCİ BAKIM VE ÜRÜN VERİ YÖNETİMİ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Kestirimci bakımın önleyici bakıma göre birçok avantajı vardır ancak geçmişte bu stratejiyi en kritik bileşenler dışındaki elemanlara uygulamak genellikle çok yüksek maliyetli olmuştur veya pratik olmamıştır. Artık verilerin toplanması, depolanması ve analizi daha kolay ve daha düşük maliyetli hale geldiğinden, ek bileşenler ve sistemler de muhtemelen bir tesisin konveyör bakım programının parçası haline gelecektir.

Zorlu ortamlarda çalışan dökme malzeme taşıma sistemlerinde rastgele ve anormal aşırı yüklenme ya da insan hataları nedeniyle önceden tahmin edilmesi zor, beklenmedik arızalar yaşanmaktadır. Bu nedenle bakım personelinin ani gelişen arızalara yanıt verebilmesi gerekir. İmalatçı gözetimindeki hizmet sağlayıcılar, ekipmanın bakımını yapmak veya ekipmanı yükseltmek amacıyla plansız duruşlar sırasındaki faaliyet kesintilerinden yararlanabilir.

Bazı hizmet sağlayıcılar, virüs salgını sırasında tesis erişimi sınırlanan müşterilerin konveyör sistemlerinin bakımını kendi çalışanlarıyla etkili bir şekilde gerçekleştirebilmesi için bakım personeline yönelik uzaktan eğitim adımları atmış, bu kapsamda koruyucu bakım, muayeneler ve yedek sıyırıcı uç seçenekleri hakkında rehberlik sunmuştur.  İmalatçı gözetiminde faaliyet gösteren teknisyenler, periyodik kontroller sırasında yakın temasta kalmaya ve optimum performans için temel parametreler üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

Verimli ve uygun maliyetli bir bakım programı hedefi doğrultusunda, tıpkı verilerin doğru şekilde uygulanması için insan deneyimine ihtiyaç duyulması gibi, çözümleri tasarlamak ve uygulamak için de her zaman insan emeği gerekecektir. Bu nedenle önleyici bakım ve ürün veri yönetimi yaklaşımlarının avantajlarından aynı anda yararlanmak en iyi çözümdür. Plansız duruşlar, zamanından önce bozulmuş aşınan parçalar ve ilave işçilik maliyetlerinin işletim giderleri üzerinde çok ciddi bir etkiye sahip olması nedeniyle, bakım stratejisinde iki yöntemin bir arada kullanılması, ikisinin etkisini de en üst düzeye çıkaracaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top